Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van.

Deze machtiging is alleen bedoeld voor betalingen tussen bedrijven.

Voor deze machtiging geldt dat u geen recht heeft op terugboeking. Tot en met de dag van uitvoering mag de debiteur zijn eigen bank verzoeken om de incassotransactie niet uit te voeren. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

LET OP: Er kan alleen geïncasseerd worden van uw rekening als u ook uw bank hiervoor toestemming geeft. Zie voor meer informatie de website van uw bank.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Akkoord gaan