Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden

Lees meer over de Algemene Voorwaarden van BlackIP en gelieerde bedrijven. Download onze PDF of neem contact met ons op. Wij versturen je graag een kopie.

Ook bij andere vragen of opmerkingen staan wij jou graag te woord.

Download Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Aansprakelijkheid
De webredactie van BlackIP / BlackIP365 besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie op deze website. Zij kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt: gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Indien zij opmerkzaam worden gemaakt op eventuele onjuistheden, zal zij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren.

Bovendien kan de redactie geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten.

De website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar externe sites, die buiten het domein van deze site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. De webredactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

Copyright
Verzoeken om materiaal van deze site voor niet-commerciële doeleinden aan te wenden zullen in de regel een welwillende houding ontmoeten. Aan toestemming terzake zullen in de regel wel de voorwaarden worden verbonden dat recht wordt gedaan aan de context van het materiaal en dat deze website als bron vermeld wordt. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook.

Gebruik persoonsgegevens
Wij gebruiken slechts persoonsgegevens die je zelf hebt achtergelaten en alleen voor het daarbij behorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze site is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

Privacy

Door gebruik te maken van onze website op een computer of mobiel apparaat, gaat je akkoord met onze Privacy en Cookie beleid en geeft toestemming aan het gebruik van onze cookies.

Je kan cookies altijd zelf van je computer verwijderen. Kijk hiervoor onder ‘Internet Opties’ in je browser (de Help functie in je browser kan je hierbij helpen). Je kan meer lezen over cookies en hoe ze te verwijderen en controleren op www.aboutcookies.org.
Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun je van sommige diensten geen gebruik maken.

Privacy & Cookies