Office365 Cloud Migratie & Security

Zit jij te denken over Office365 Cloud Migratie? Een recent onderzoek van Barracuda omtrent Cloud migratie vraagt om andere security benadering. De cloud zorgt ervoor dat de rol van de firewall verandert. Integratie met de cloud is inmiddels een absolute vereiste voor een moderne firewall, evenals een prijsstructuur die past bij inzet van de cloud. Dit zijn enkele uitkomsten van het onderzoek naar cloud security dat Barracuda heeft gehouden onder 600 IT-professionals uit de hele wereld, die verantwoordelijk zijn voor cloud omgevingen. Het resulterende rapport ‘Firewalls and the Cloud Survey’ geeft een goed inzicht in de ervaringen met en ideeën over cloud security.

Enkele belangrijke uitkomsten voor Office365 cloud migratie & security

  1. De cloud zorgt ervoor dat er andere eisen gesteld worden aan firewalls
    Ruim acht op de tien (83%) respondenten is bezorgd over het gebruik van traditionele firewalls in de cloud. Daarvan zegt 39 procent dat de traditionele de prijs- en licentiestructuren niet geschikt zijn voor de cloud, terwijl 34 procent zegt dat het gebrek aan integratiemogelijkheden verdere automatisering van de cloud afremt. Dit zijn de twee belangrijkste zorgen rond traditionele firewalls in combinatie met de cloud.
  2. Specifieke beveiligingsfuncties voor de cloud bieden meerwaarde qua cloud security
    Voor driekwart (74%) van de respondenten is integratie met tools voor beheer, monitoring en automatisering van de cloud het belangrijkste voordeel van cloud firewalls. Op de tweede plaats komt eenvoudige uitrol en configuratie door cloud ontwikkelaars (59%).
  3. DevOps-teams profiteren van security automation
    Van de organisaties die gebruikmaken van DevOps, DevSecOps of CI/CD (‘continuous integration/continuous deployment), zegt maar liefst 93 procent dat ze problemen hebben ervaren bij het integreren van security in deze ontwikkelmethodes.

Cloud migratie vraagt om andere security benadering voor Office365

“Uit de resultaten van deze survey blijkt dat vooral grote organisaties vragen en zorgen hebben over hoe zij moeten omgaan met security binnen hun cloud projecten. Dat heeft verschillende redenen, maar voor organisaties die gewend zijn aan een traditionele datacenterarchitectuur betekent een migratie naar de cloud dat ze anders moeten gaan nadenken over security. Door security tools te gebruiken die specifiek ontwikkeld zijn voor de publieke cloud, kan een organisatie uiteindelijk zelfs beter beveiligd zijn dan toen ze puur on-premises opereerden”,

“Zeker wanneer organisaties migreren naar een software-defined WAN (SD-WAN) infrastructuur, is een firewall die specifiek is ontworpen voor de cloud een absolute vereiste.”

Zegt Alain Luxembourg, territory manager Nederland bij Barracuda Networks.